Značke
Izrađuju se kovanjem i livenjem. Kovane značke visokog kvaliteta se izrađuju na osnovu izrade čeličnog alata, kovanjem od mesinga, a livene značke se liju u gumi i nakon obrade istih galvaniziraju se.
Izgled, oblik, dimenziju, 2D 3D, sve bira stranka.