Pečati i štambilji

Oprema za izradu pečata (štambilja) je isključivo laserska i to austrijske proizvodnje Trotec kao i farancuske Grafograph. Pečati (štambilji) se rade od gume austrijske proizvodnje, a automati (TRODAT, COLOP), takođe su austrijski.

Pečati i štambilji se izrađuju raznih oblika i dimenzija. Moguće je da sadrže logo uz prateći tekst a od oblika registrovanja delatnosti zavisi da li će pečat zakonom biti odrađen pravougaoni (štambilj) ili okrugao (pečat). Izuzetnog su kvaliteta.

Posedujemo dozvolu tj. Rešenje za izradu pečata sa državnim grbovima.