Žigovi


Žigovi se takođe izrađuju od mesinga, za kožu, za palete, peciva i razne druge potrebe.
Svih dimenzija i oblika.