Žigovi
Žigovi se takođe izrađuju od mesinga, za kožu, za palete, peciva  i razne druge potrebe.
Svih dimenzija i oblika.